Ekartes lietošanas noteikumi.

 • 1 Vispārīgie lietošanas noteikumi
 • 1.1 Ekartes portāla — www.ekartes.lv (turpmāk — Ekartes portāls) lietošanas noteikumi nosaka Ekartes portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
 • 1.2 Ekartes portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem tās brīvu lietošanu.
 • 1.3 Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Ekartes portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.
 • 1.4 Ekartes patur tiesības izdarīt grozījumus Ekartes portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: http://www.ekartes.lv/lv/page/privacy. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Ekartes portāla lietošanas noteikumus.
 • 2. Ekartes lietotāja konta reģistrācija un slēgšana
 • 2.1 Lietotājam, lai kļūtu par Ekartes konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), ir jāaizpilda reģistrācijas anketa Ekartes portālā elektroniskā veidā. Ekartes nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Ekartes ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
 • 2.2 Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus Ekartes lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē Ekartes pa e-pastu info@ekartes.lv gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai, ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.
 • 2.3 Visi reģistrētie Ekartes lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Ekartes intelektuālie dati un Logo ir SIA 3N STUDIO privātīpašums un ir aizsargāti ar LR reģistrētām autortiesībām. Visi datu parkāpumi tiks iesniegti LR Tiesā un tās tiesībsargājošājās instancēs.
 • 2.4 Ekartes lietotāja personas dati kā Vārds, Uzvārds un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR Likuma un Tiesību sargājošās iestādes.
 • 2.5 Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājs to var atgūt šajā adresē http://www.ekartes.lv/lv/forgot_password .
 • 2.6 Ja lietotājs nepiekrīt Ekartes portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Ekartes lietotāja konta pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja konta, nosūtot no reģistrācijas anketā norādītās e-pasta adreses attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Ekartes e-pasta adresi info@ekartes.lv. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati nekavējoties tiks izdzēsti no datu bāzes.
 • 2.7 Ekartes ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Ekartes lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
 • 3. Ekartes reģistrācijas process karšu Lietotājiem
 • 3.1 Lietotājam, lai izmantotu Ekartes ir jāreģistrē elektroniskais konts kā-„KARŠU LIETOTĀJS”, pēc tam jāievada norādītajos laukos Vārds Uzvārds, lietotāja elektroniskais pasts(e-mails) un parole reģistrācijas anketā un jāklikšķina uz Reģistreties. Ekartes Lietotājam tiks nosūtīts uz norādīto e-pastu apstiprinājuma ziņojums no info@ekartes.lv. Lai Lietotājs pabeigtu reģistrācijas procesu, tam ir jaatver šis saņemtais e-pasts un jauzklikškina uz zilā krāsā redzamā linka.
 • 3.2 Lietotājam ieejot savā izveidotajā Ekartes lietotāja kontā ir jāuziet uz „IESTATĪJUMI”, un japapildina sava profila informācija ertākai Ekartes lietošanai.
 • 3.3 Lai pieteiktos sev vēlamajām lojalitātes un atlaižu kartēm, Lietotājam jāklikšķina uz sadaļas „KARTES”, un jaklikšķina uz zilās pogas „IZVĒLĒTIES EkARTI”.
 • 3.4 Pirms Lietotājs izlemj pieteikties konkrētajai E-kartei tam ir iespējams aplūkot, ko šī E-karte Lietotājam piedāvā, klikšķinot uz pogas „INFO”.
 • 3.5 Lai Lietotājs noteiktu vai izvēlētā lojalitātes karte darbojas(ir aktīva) Lietotājam ir jaklikšķina uz sadaļas „KARTES” un jāapskatās vai zem pievienotās Ekartes ir uzraksts „AKTĪVA”/„NEAKTĪVA”.
 • 3.6 Lai Lietotājs iepērkoties varētu aplūkot savu izvēlēto Ekaršu unikālos ID numurus un atrādīt tos, tam jāklikšķina uz sadaļas „KARTES” un pēc tam jāklikšķina uz vēlamās Ekartes, lai to aplūkotu/atrādītu.
 • 3.7 Lietotājs var atteikties no izvēlētajām Ekartēm jebkurā brīdī, klikšķinot uz zilās pogas „DZĒST”.
 • 4. Ekartes reģistrācijas process karšu Izsniedzējiem
 • 4.1 Karšu Izsniedzējiem ir jāreģistrē konts kā „KARŠU IZSNIEDZĒJS” pēc tam jāievada norādītajos laukos Firmas nosaukums vai Vārds Uzvārds, lietotāja elektroniskais pasts un parole reģistrācijas anketā, pēc tam jāklikšķina Reģistreties. Ekartes lietotājam tiks nosūtīts uz norādīto e-pastu apstiprinājuma ziņojums no info@ekartes.lv. Lai lietotājs pabeigtu reģistrācījas procesu, tam ir jaatver šis saņemtais e-pasts un jauzklikškina uz zilā krāsā redzamā linka.
 • 4.2 Karšu Izsniedējam ieejot sava uzņēmuma izveidotajā Ekartes izsniedzēja kontā ir jaklikšķina uz „IESTATĪJUMI”, lai papildinātu informāciju par savu uzņēmumu.
 • 4.3 Lai Karšu Izsniedzējs izveidotu savas kompānijas lojalitātes Ekarti, tam jāklikšķina uz sadaļas „EKARTES”, un tai atveroties jāklikšķina uz zilās pogas „IZVEIDOT EkARTI”.
 • 4.4 Karšu izsniedējam Veidojot uzņēmuma lojalitātes karti obligāti aizpildāmi visi pieprasītie lauki:
  1.Kartes nosaukums
  2.Kartes apraksts (ko šī Ekarte konkrētā uzņēmuma klientiem sniegs)
  3.Jāielādē kartes attēls (Ekartes fotto nedrīkst būt lielāks par 1MB).
  4.Jāklikšķina uz zilās pogas „SAGLABĀT” un jūsu uzņēmuma lojalitātes Ekarte būs gatava!
 • 4.5 Karšu Izsniedējam izeidojot Ekarti, ir pieejama funkcija „MANUĀLA ID IEVADE KATRAI PAŅEMTAJAI KARTEI”. Šī funkcija ļauj Karšu Izsniedējam lemt, kuriem no lietotājiem piešķirt Ekarti. Karšu Izsniedzējam izvēloties šo opciju Ekarte tiek aktivizēta brīdī, kad Karšu izsniedējs manuāli piešķir katram klientam Ekartes ID(ID nummurs drīkst sastāvēt tikai no cipariem). Karšu Izsniedējam šo funkciju neizvēloties, izveidotā Ekarte būs pieejama visiem lietotājiem, un ekartes.lv sistēma automātiski piešķirs ID numurus lietotājiem, kas ir pieteikušies Ekartei.
 • 4.6 Sadaļā „JAUNUMI” Karšu Izsniedējam ir iespējas publicēt sava uzņēmuma karstās ziņās-akcijas,atlaides,jaunumus,īpašos piedāvajumus u.c. Karšu Izsniedzēja Ekartes klienti-lietotāji tos varēs apskatīt sadaļā „JAUNUMI” un katru dienu no Pulksten 10.00 šos jaunumus saņems savā e-pastā.
 • 4.7 Karšu Izsniedzējs jebkurā brīdī var labot vai dzēst savu izveidoto E-karti, JAUNUMUS kā arī aplūkot savas E-kartes lietotājus, klikšķinot uz sadaļas „EKARTES” / „Lietotāji” – ekartes.lv atrāda Karšu Izsniedzēja firmas E-kartes lietotājus, vārds uzvārds, e-pasts, foto, reģ. datums un unikālais ID numurs.
 • 5. Datu aizsardzība
 • 5.1 Karšu Izsniedzējs apņemas informēt sava uzņēmuma darbiniekus, ka izpaust konfidenciālo informāciju un pieejas tiesības portālam www.ekartes.lv drīkst tikai Pakalpojuma Saņēmējs personīgi nepieciešamības gadījumā tikai rakstiskā veidā un tādā apjomā, kas nepieciešams saistību korektai izpildei.
 • 5.2 Karšu Izsniedējiem to Darbiniekiem un Karšu Lietotājiem, pildot ši portāla noteikumus, ir saistošas normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Autortiesību likums, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, Elektronisko sakaru likums, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē, Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.jūnija Direktīva 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskajiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū, Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citi Latvijas Republikas noteiktie normativie informācijas tehnaloģiju nozari reglamentejošie akti.
 • 6. Nepārvarama vara (Force majeure)
 • 6.1 Portāla Lietotāji ir atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma noslēgšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības:
 • 6.2 Dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), bankroti, karš un kara darbības rezultāts;